Opći uslovi

Opći uslovi

Mio Bambino zadržava pravo da u bilo kojem momentu, bilo kome odbije pružiti uslugu ili prodati proizvod bez navođenja razloga. Vaši podaci se ne zadržavaju na našim serverima, osim email adresa koje možemo po potrebi koristiti za slanje newslettera.

Informacije koje pronađete na www.miobambino.ba, te na odgovarajućim stranicama na društvenim mrežama, a tiču se opisa proizvoda, mogu biti pogrešne, nekompletne ili zastarjele. Materijal i informacije koje pronađete na miobambino.ba su općenitog karaktera, te vas molimo da se o detaljima raspitate ili istražite kod pojedinačnih dobavljača proizvoda koja vas zanima. Zadržavamo pravo da informacije na Miobambino.ba promijenimo u svakom momentu, a u isto vrijeme nemamo obavezu da vas o tome obavijestimo.

U opisima proizvoda možemo koristiti linkova na webstranice trećih lica, te ne odgovaramo za njihovu istinitost niti imamo kontrolu nad njima.

X